Mehmet Emin ÇOLAK
Birim
Rektörlük
Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü
İletişim
+90(264) 295 4244